Inteeltberekening
Omhoog

Vragen aan Ed Gubbels, populatie geneticus (Juni 2005)

Veel informatie over dit onderwerp is te vinden op zijn website http://www.gencouns.nl/

1. hoeveel generaties het je nodig voor een goede indruk van de mate van inteelt.

De inteeltcoëfficiënt, de IC (volgens Wright’s definitie), is een maat voor de kans dat twee allelen op een willekeurig genenpaar identiek zijn door afstamming. Het gaat om de kans dat een individu twee kopieën krijgt van hetzelfde allel dat bij een gemeenschappelijke voorouder voorkwam. De praktijk wijst uit dat ic-berekening over zeker 9 a 10 generaties moet lopen (ong. 1000 voorouders). Een normale 4 tot 5 generaties stamboom, is absoluut onvoldoende. Het probleem is dat de 5-generatie-IC nauwelijks enige voorspellende waarde heeft voor bijvoorbeeld de 10-generatie-IC. Het enige dat we weten is dat de laatste hoger moet zijn dan de eerste. Hoeveel hoger weten we niet, bij de ene kat kan dat “een beetje” zijn terwijl dat bij een dier uit een andere lijn misschien wel tot een verdubbeling leidt.

2. In welke verhouding staat de I.C. ten opzichte van de V.V.C.

De voorouderverliescoëfficiënt, de VVC, is een criterium dat men heeft bedacht in de tijd dat we nog geen goede rekenmachines hadden. Het geeft een indicatie over “meer of minder inteelt” maar vertelt ons helemaal niets over wat er écht gebeurt op het niveau van toegenomen homozygotie en dus van afgenomen vitaliteit.
Natuurlijk: hoe meer voorouderverlies, des te groter vaak de inteelt. Maar voorouderverlies maakt geen onderscheid tussen verdubbelingen dichtbij en veraf, een dubbele grootvader kost één voorouder, en een dubbele betbetovergrootvader ook, terwijl de laatste veel minder bijdraagt aan de inteelt dan de eerste. Het is dus zinloos om met VVC’s te werken.

3. Welk VVC/IC in zes generatiestamboom is acceptabel (aan de veilige kant)

Er is nog geen overeenstemming over welke IC “toelaatbaar” is, maar een veilige grens lijkt 5% te zijn voor individuen. Niet zo gek als je bedenkt dat neef-nicht combinaties ongeveer 6% opleveren, en dat je daarvoor al wettelijke toestemming nodig hebt bij de mensen. We moeten daarbij bedenken dat de meeste (waarschijnlijk alle) kattenpopulaties de “veilige grenzen” al lang voorbij zijn. Je zou moeten weten wat de situatie binnen je ras is om van daaruit te bekijken wat haalbaar is. Voorlopig is dat nog niet mogelijk, blijft het een zaak van “zo-goed-mogelijk zoeken naar zo-onverwant-mogelijke dieren”. Er is een aantoonbaar verband tussen het niveau van inteelt en het optreden van depressie-verschijnselen. Het mechanisme hierachter is dat inteelt niet alleen gewenste allelen homozygoot (fokzuiver) maakt, maar ook heel veel ongewenste allelen. Daardoor treedt vitaliteit verlies op (storingen in de gezondheid, het gedrag en de vruchtbaarheid) en neemt de frequentie van allerlei erfelijke afwijkingen dramatisch toe.
 

Omhoog Inteelt & Verwantschap Inteeltberekening Vaccinatie schema FIP Kattengedrag Socialisatie kittens Autopsie of Sectie Eigen dekkater Eerste Nestje Giardiasis

Copyright © 1999-2024 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 31-01-2024