Eigen dekkater
Omhoog

Een eigen dekkater?

Het is eindelijk zover, je hebt een mooi Thai poesje gekocht en je wilt in de toekomst een nestje laten komen. Makkelijker gezegd dan gedaan? In ieder geval is er wel enige voorstudie voor nodig om dit goed te doen.

Op zoek naar een kater

Van te voren kun je op internet zoeken en kijken naar beschikbare dekkaters. Welke staat je aan qua uiterlijk? Misschien wil je graag een bepaalde kleur realiseren in het toekomstige nestje, of zoek je een rustige kater bij een wat nerveus poesje. Gezondheid en karakter van de dekkater is van het meeste belang. En zijn er geen levensbedreigende afwijkingen bekend bij de Thai dekkaters die wij adviseren. De bloedlijnen worden nauwkeurig bekeken en eventuele problemen worden uitgezocht. Natuurlijk is het zeer belangrijk dat de kater qua afstamming ook goed past bij de poes. In de eerste vier generaties geen dubbele namen en het liefst zoveel mogelijk bloedlijnen. Heb je een poes met veel Duitse lijnen, zoek dan bijvoorbeeld een kater met Amerikaanse lijnen. Een ervaren kater voor een onervaren poes is erg handig en zelfs aanbevolen.

Of misschien wil je wel een eigen kater…..???

Ga eens praten over de voor- en nadelen van een eigen dekkater met iemand die ervaring heeft. In sommige cattery's lopen open katers in huis rond omdat ze niet, of "af en toe" wat sproeien. Helaas komt het vaker voor dat een dekkater in huis onhoudbaar is vanwege zijn voortdurende gespriets. Een dekkater kan niet in een achterkamertje in huis worden gehouden en moet een sociaal leven blijven houden. Dus een groot deel van zijn tijd in gezelschap van een maatje en zo mogelijk in huis bij zijn baasjes en andere katten.

Je hebt je keus gemaakt en je bent op zoek naar een jonge kater die je cattery komt versterken. Want je bent inmiddels lid geworden van een (onafhankelijke) kattenvereniging en je hebt een cattery naam (aangevraagd). Het is handig dat de poes al wat ouder is voor je een kater aanschaft. Een poes kan al met vijf maanden krols worden. Haar eerste dekking mag pas gebeuren als ze een jaar is geweest. Een kater kan zeer vroeg geslachtsrijp zijn, zeker na zijn vierde maand. Dus het is oppassen geblazen als de poes en kater als kitten tegelijkertijd komen.

Wees eerlijk tegen de fokker bij de aanschaf van een kitten dat het de bedoeling is om het katertje straks in te zetten voor de fok. Koop alleen een katertje het zeker is dat de fokker vertrouwd kan worden en eerlijk is over de sterke en zwakke punten in zijn bloedlijnen. Koop nooit een kater uit een nest dat er niet perfect uitzag. Een dekkater zorgt voor veel meer nakomelingen dan een poes en een genetisch defect kan ernstige gevolgen hebben voor de hele populatie. En daar bent u dan als dekkater eigenaar verantwoordelijk voor!

Wel of geen buitendekkingen.

De aanschaf van een kater doe je in de eerste plaats voor je eigen cattery. Een kater die geen buitendekkingen doet is langer in huis te houden. Je kunt er ook over denken om wel poezen van andere cattery’s toe te laten. Hier moet je goed over nadenken want ook dat heeft veel voorbereiding en kennis nodig. Ruim van te voren wordt er besproken of een poes mag komen, geen enkele katereigenaar is verplicht een poes te accepteren. Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden als de kater wel beschikbaar is maar gecastreerd wordt zodra hij gaat sproeien. Een (gedeeltelijke) teruggave van dekgeld als de dekking niet voldoende succes heeft is dan zeker op zijn plaats. Een geschikte dekruimte en/of katerverblijf moet aanwezig zijn. Poes- en kater eigenaar moeten het dekcontract van te voren goed doornemen en met elkaar bespreken welke testen er gevraagd worden. Beide stambomen moeten goed bekeken worden op dubbele namen en is de combinatie qua inteelt percentage toegestaan.

Wat verwacht de poeseigenaar van u

Er moet een superschoon verwarmd dekverblijf aanwezig zijn, met schoon grit, water en goed eten. De kater moet natuurlijk in topconditie zijn, (recent) getest zijn op Kattenaids en Leucose (FIV en FeLV) en niet vrij buiten lopen.

Wat mag u verwachten van de poeseigenaar

De poes moet in topconditie zijn, kortgeknipte nagels, met entingen die nog minstens vijf maanden geldig zijn, getest zijn (FIV en FeLV) en ontwormd. Na de testen mag de poes niet in vrijheid naar buiten of met onbekende niet geteste katten in aanraking komen. Zodra er tekenen van krolsheid zijn wordt er contact opgenomen of de kater beschikbaar is en wanneer zij kan komen. Een krolsheid mag niet in te ver stadium zijn, de tweede of derde dag is perfect. Regelmatig contact tussen poes- en kater eigenaar is zeer wenselijk. Een poes blijft drie tot vijf dagen bij een kater en moet opgehaald worden zodra de katereigenaar dat aangeeft.

Dek-contract
(KLIK HIER om door te lezen en/of uit te printen)

Als een poes ter dekking gaat kan deze overeenkomst van pas zijn voor de dekkater eigenaar.
Blauw gemarkeerde gedeelten dient gebruiker zelf aan te passen.

Per 1-1-2024:
Dekadviesprijs
is € 600,00 voor "niet leden" en "leden die nog geen jaar lid zijn" en € 550,00 voor de WTSN leden die langer dan een jaar lid zijn.

Afspraak is dat poezen en katers voor de dekking
PRA-rdAc getest zijn, of PRA vrij zijn.

De dekking

Laat de poes eerst een paar uur tot rust komen en wennen zonder kater in de buurt. De kater eigenaar moet voldoende tijd hebben om de eerste contacten te volgen en enkele dekkingen bij te wonen. Als er sprake is van dekkingen dan is dat wat de katereigenaar moet leveren. In het dekcontract zijn bepalingen opgenomen over hoe vaak men mag terugkomen voor een her-dekking in geval dat de poes de eerste keer niet opneemt. Herdekkingen zijn echter een gunst verleend door de katereigenaar en geen recht. In het contract staat ook vermeld dat de dekking betaald dient te worden bij het brengen van de poes en niet pas bij het halen.

Voordelen en nadelen van een eigen kater

Een eigen kater is het mooist als volwaardig lid is van het gezin. Voor het ras zorgt elke nieuwe kater voor meer diversiteit van de genenpool, je helpt dus mee aan de opbouw van het ras. Eigen poezen hoeven niet meer “uit logeren” en daardoor is er minder risico om een virus, vlooien of bijvoorbeeld een schimmelinfectie op te lopen en het spaart veel reistijd uit. Een echte volwassen kater is prachtig om te zien en geeft harmonie in huis. Belangrijk is om van te voren plannen te maken hoelang de kater dekkater mag blijven. De meeste mensen vinden het heel belangrijk dat een kater niet voor jaren opgesloten zit in een katerverblijf. Maar de meeste katers zullen hun omgeving gaan markeren, onrustig gedrag vertonen, luidruchtig loeien, door hormonale dominantie gaan vechten met de andere katten in huis. Ook is het gevaar van ongewilde nestjes niet ondenkbaar. Een kater apart zetten kan veel stress geven en tot agressief gedrag leiden. Het kan zelfs zover gaan dat een kater na castratie niet meer terug in huis kan en herplaatst moet worden. Als tijdelijke oplossing is een dekkater verblijf zeker aan te bevelen, zeker als buitendekkingen toe wilt laten. Een ruime verwarmde, aparte en goed schoon te maken ruimte, met een buiten ren. De ruimte moet zo groot zijn dat de kater weg kan springen na een dekking. Klimpaal, loop- en slaapgedeelte en voldoende licht van buiten. De kater moet zich er ook thuis voelen, hij moet daar lang van te voren aan wennen en niet alleen opgesloten worden. Een ideale manier is om de kater er van begin af aan alleen ’s nachts in te laten slapen zodat het zijn ruimte is. En overdag in het gezinsleven te laten doorbrengen, zo blijft hij sociaal en na castratie een normale kater. Een eigen dekkater vergt veel investering van de eigenaar, niet alleen financieel maar ook emotioneel. Dekkaters hebben veel meer tijd in regelmaat, aandacht en opvoeding nodig dan poezen. Je moet ze elk moment van de dag in de gaten houden en uitdagingen bieden door dagelijks “een rondje om” aan de lijn. Aan dekkingen verdienen is onzin, het is veel goedkoper en makkelijker om een poes naar de kater te brengen. De aanschaf, opvoeding, de tijd die je investeert aan hem en de aanpassingen die gedaan moeten worden kosten vele malen meer dan je ooit zal verdienen. In het algemeen dekt een kater vanaf zijn eerste jaar, wordt 2 jaar gebruikt en vervolgens “gepensioneerd”. Dan wil de kater natuurlijk in zijn eigen omgeving oud te worden en hoopt niet herplaatst te worden.

Nog een paar dingen

  • Een nieuwe dekkater in de WTSN wordt altijd besproken door de kerngroep. Als de afstamming en/of combinatie met de poes niet aan de fokkerscode van de WTSN voldoet, dan worden de kittens niet via de WTSN aangeboden en niet op de website aangekondigd.
  • Kopie van de stamboom, titelcertificaat en benodigde testen wisselen kater- en poeseigenaar van te voren met elkaar uit. Controle geldigheid van entingen. Soms wordt een FIP titer of andere test gevraagd door de dekkater eigenaar.
  • Het dekkater contract goed doorgelezen en met elkaar bespreken als er uitzonderingen of onduidelijkheden zijn.
  • Accepteer geen poezen zonder afstammingsbewijs/stamboom. De kerngroepleden WTSN zijn altijd bereid om advies te geven over stamboom combinaties.
  • Het officiële dekbewijs van de kattenvereniging neemt de poeseigenaar mee en moet soms van te voren gekocht worden. Soms heeft de dekkater eigenaar deze papieren op voorraad liggen.
  • De dekkater eigenaar houdt precies bij wanneer en welke poezen er ter dekking zijn geweest en wat het resultaat is. Bezoek de kittens al ze wat ouder zijn, het is belangrijk te weten hoe bepaalde bloedlijnen in karakter en uiterlijk volgroeien.
  • Ervaren poes bij jonge kater en een ervaren kater voor de eerste dekking bij een poes. Vraag naar de bijzondere eigenschappen en karakter van de poes en kijk of dit bij de kater past.
  • Katers die voor buitendekkingen gebruikt mogen worden kunt u aanmelden bij Cora of Ineke, ook als het tijdelijk is. Een showrapport is aan te bevelen voor een toekomstige dekkater.
  • Wordt nooit boos op een dekkater als hij iets doet door zijn hormonen. Gaat u aan zijn gedrag irriteren dan is het de tijd om hem te castreren en hem als dank een heerlijk lui leventje in eigen huis te bieden.
  • Geef een geslaagde dekking door aan kerngroeplid Cora Hoffmann. Dit geeft inzicht in de aankomende nestjes in de WTSN. Er bestaat altijd een kans dat er teveel op nestjes op komst zijn naar gelang de vraag, zodat we de leden kunnen waarschuwen. Een dekking kan altijd een paar maandjes uitgesteld worden.

Cora Hoffmann: choffmann@zeelandnet.nl & Peter Scheelings: peterscheelings@gmail.com
Werkgroep Traditionele Siamezen Nederland
 

Omhoog Inteelt & Verwantschap Inteeltberekening Vaccinatie schema FIP Kattengedrag Socialisatie kittens Autopsie of Sectie Eigen dekkater Eerste Nestje Giardiasis

Copyright © 1999-2024 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 31-01-2024