Socialisatie kittens
Omhoog

Kitten socialisatie in Catteries

Het ideaal van elke fokker

Gezonde en leuke ouderdieren waaruit je hopelijk gezonde leuke en mooie kittens krijgt. Als die twee dingen lukken krijg je goede resultaten op tentoonstellingen, krijg je voldoende klanten die bereid zijn om langs te komen en heel graag je kittens willen kopen en daardoor veel voldoening.

Gezond fokmateriaal, niet teveel inteelt, goede voeding, goede dierenarts die controles uitvoert, die ook testen erfelijke gebreken. Erfelijke gebreken en daardoor gedragsproblemen. Gezondheid hangt ook vaak samen met rasstandaard. Mooi is afhankelijk van smaak, cultuurafhankelijk en veranderd in de tijd. Binnen de rasstandaard proberen gezond te fokken. Kennis van erfelijkheid is vereiste, vinden van geschikte ouderdieren, goede verzorging en voeding. Fenotype is genotype + omgeving. Fenotype is de buitenkant van de kat. Uiterlijk en karakter wordt bepaald wat de kat aan genen materiaal heeft meegekregen. Gewenste karakter wordt bepaald door genen van de ouderdieren en de omgeving. Angstige dieren, wel mooi en gezond, zijn niet geschikt als fokdier. Laat je niet verleiden om hiermee toch door te gaan. Ze zal een verkeerd voorbeeld geven aan het kitten en dit ook genetisch meegeven. Ook de kater zal genetisch voor 50 % meebepalen om een leuk karakter te geven. Invloed van de moeder als omgevingsfactor is vaak belangrijker. Opgroeien met nestgenoten, soortgenoten, leeftijdgenoten is van groot belang.

Invloed in de socialisatie periode is belangrijk voor de rest van hun leven. Wat je laat liggen of dingen mist kun je niet meer inhalen. Ook het herhalen van aangeleerde dingen in die eerste weken is heel belangrijk, ook door de nieuwe eigenaar. Allerlei trauma’s zijn mogelijk en ook aangeleerde situaties kunnen uitdoven als dit niet herhaald wordt. Ontsporen van gedrag doordat de eigenaar te weinig kennis heeft kan vermeden worden als de fokker de nieuwe eigenaar stimuleert om de juiste boeken te lezen. Of als de fokker de juiste informatie kan geven.

Belangrijker is dat als de socialisatie niet goed gegaan is bij een kitten dat je dan heel vaak probleemgedrag ziet op latere leeftijd. Katten zijn sociale dieren (alleen solistische jagers) net als de hond. Vandaar dat het heel belangrijk is dat de kat vanaf het begin een stuk welzijn meekrijgt. Een kat die niet gelukkig is krijgt last van stress. De fokker kan het welzijn van de kat verhogen door een goede socialisatie. Belangrijkste reden dat de fokker hier het meest mee te maken heeft is dat het gevoeligste moment van een kitten, dus het moment waarin het kitten het makkelijkst dingen gewoon gaat vinden, is in de eerste drie maanden van zijn leven.

Waarom werkt socialisatie

Socialisatie (dr mathijs schilder) Is een leerproces waarbij een dier in zijn speciaal gevoelige periode de kenmerken leert van de levende wezens waarmee hij op dat moment omgaat.

  • Hoe gaan we dat dan doen.

Optimaliseren van de omgang van soortgenoten, mensen en andere dieren, laten wennen aan allerlei vreemde dingen, situaties en handelingen. Bij honden is het algemeen bekend, maar bij katten niet. Weinig fokkers doen actief aan socialiseren en dat is jammer. Men denkt dat een kat zich meer op de omgeving oriënteert en daardoor niet zozeer de steun van de eigenaar zoekt. Toch is het hierdoor des te belangrijker om van de eigenaar te leren dat nieuwe omgevingen niet bedreigend hoeven te zijn.

  • Waarom is de eerste periode zo belangrijk.

Ontwikkeling van het zenuwstelsel is nog lang niet klaar als een kitten op de wereld komt. Dat kun je herkennen doordat ze nog niet fatsoenlijk kunnen lopen, ze zijn niet in staat te communiceren. (motorische ontwikkeling) Maar ook leren om te reageren op hun omgeving, leren spelen en vangen van prooien moet nog ontwikkeld worden. (sociale ontwikkeling) In 12 weken is het gewicht vijf maal zo zwaar geworden. Dat is ook met het zenuwstelsel zo. Als je bezig gaat met socialiseren in deze periode maakt dat in dit zenuwstelsel meer synapsen gevormd worden die het in zijn latere leven actief kan gebruiken. De synapsen zorgen voor beter ontwikkelde hersenen bij een kitten. Hierdoor ontstaat er een groter oplossend vermogen zodat de kat beter om kan gaan met de dingen die hij geleerd heeft, maar zich ook goed kan aanpassen in nieuwe situaties.

Onderzoek heeft aangetoond dat bij een kwart van alle katten eigenaren probleemgedrag aanwezig is. Deze eigenaren geven aan dat hun kat 1 of meerdere gedragsproblemen vertoont. Een groot deel hiervan wordt veroorzaakt door slechte socialisatie in de eerste periode van het leven van een kitten. Onzindelijkheid, extreem angstig zijn, agressie vertonen, veel medische problemen zijn vaak ten gevolge van stress.

  • Hoe gaan we socialiseren

Eerste socialisatie periode = gevoelige periode bij een kitten is 3 tot ongeveer 9 weken. Mogelijk 2de socialisatie 9 tot 14 – 16 weken, als een kitten heel onbevangen is in het ontdekken van hun omgeving. Socialiseren moet een positieve ervaring zijn, die langzaam opgebouwd en herhaald wordt. Als je situaties vijf keer herhaald in de eerste socialisatie periode is het redelijk verankerd. Ook moet je een kitten de tijd geven om te verwerken wat ze meemaakt, dus rustperiodes geven tussen de leerperiodes. Afwisselend leuke dingen doen en tijd geven om tot rust te komen

  • Waar kunnen we het kitten op socialiseren

Socialiseren op andere katten Moeder en nestgenoten zijn essentieel, leren spelen, leren waar de grenzen liggen. Met name tussen de 7 en 14 weken. Ook bv een ander ras te laten zien bij iemand anders thuis. Dit moet wel een sociale kat zijn, een kat die dit dus leuk vind als een stel kittens op bezoek komt. Dit kan later veel gemak geven als het kitten naar hun nieuwe baasje gaat of naar een show moet. Kittenklasje bezoeken (soms door dierenartsen georganiseerd) is een goede manier om dit te bewerkstelligen. Soms is het ongunstig om de moeder mee te nemen, als de moeder gestrest is bij dit soort activiteiten. Kittens imiteren de moeder en andere omgevingsfactoren die negatief kunnen zijn voor hun socialisatie. Ook de smaakvoorkeur kan geďmiteerd worden door de kittens, geef verschillend voer in de eerste periode. Krabpaal gebruik wordt vaak overgenomen als de moeder dit voordoet.

Socialiseren op mensen Al heel vroeg beginnen met het in de handen houden van de kittens, gevoelige periode tussen 2 en 7 weken. In die periode dus kennis laten maken met mensen (mannen, vrouwen en kinderen van verschillende leeftijden) van buiten het gezin om te aaien. Ten minste 40 minuten per dag door minsten vier verschillende “vreemden” om een maximaal effect te bereiken. Realiseer dat je bij het socialiseren met kinderen erbij moet blijven en moet begeleiden. Het moet een positieve ervaring zijn voor het kitten.

Socialiseren op andere diersoorten Katten zullen in hun leven honden tegenkomen. Om te zorgen dat ze geen vluchtverdrag gaan vertonen, een trigger om er als hond achteraan te gaan rennen, is het goed om ze te laten wennen aan een hond. Nodig enkele malen een hond uit die sociaal is met katten. Laten kennismaken met andere dieren zoals vogels, ratten e.d. maken de kans groot dat ze later vreedzaam samenleven.

Socialiseren op geluiden, visuele prikkels, mensenstemmen. Er zijn cd’tje te koop die geluiden hebben, verkeer, stofzuigen, vliegtuig, onweer e.d. Televisie kijken nodigt kennelijk uit om de katten meer te laten spelen.

  • Overige zaken

Speeltjes, tunnels, actieve spelletjes met de kat. Ook handig is om verschillende kattenbakken en verschillend grit gebruiken. Socialiseren op vervoer, tuigjes, reismand, transport karretje. Leer ze dit al op een leuke manier, dus niet alleen het ritje naar de dierenarts. Bench nooit als straf gebruiken, maar dit moet een veilige plek zijn. Nieuwe omgevingen laten zien en doe de etenstest, kijk of ze willen eten in een nieuwe omgeving. Belangrijk is dat in een nieuwe omgeving ze zelf uit het mandje kunnen komen en bv met spelen ze af te leiden en op hun gemak te stellen.

  • Socialiseren op tentoonstellingen

Het karretje, het optillen op tafel, vacht verzorgen. Gebruik ook eens de geur van alcohol die de keurmeesters gebruiken. Leer ze het als een spelletje zodat het allemaal vertrouwd overkomt als ze later op een show komen.

Belonen van gewenst gedrag en voorkomen van ongewenst gedrag. Zo min mogelijk straffen. Zorg dat de nieuwe eigenaar doorgaat met de socialisatie. Gebruik met spelen niet de handen, maar voorwerpen en voorkom verveling. Adviseer een goed boek: Begrijp mijn kat (lichaamstaal van de kat.)

Conclusie

Als je een goed gesocialiseerde kitten wilt afleveren bij een nieuw gezin, zorg voor het juiste genetische materiaal, zorg voor een goed voorbeeld, optimale socialisatie, maar ook het juiste ras, geslacht en leeftijd moet passen in de nieuwe situatie,

Dit is een grote verantwoordelijkheid van de fokker, belangrijk is om de juiste middelen te kiezen om die hersentjes optimaal te laten ontwikkelen, goed naar het gedrag kijken om een goede socialisatie te bewerkstelligen. Dit alles om kitten uit huis laten gaan met voldoende capaciteit om zich in hun nieuwe leefomgeving ook te kunnen redden. Maak je tevreden klanten en katten die gemakkelijk te handelen zijn op tentoonstellingen, haal je er meer inkomen uit en vooral veel voldoening als fokker.

Werkgroep Traditionele Siamezen Nederland
 

Omhoog Inteelt & Verwantschap Inteeltberekening Vaccinatie schema FIP Kattengedrag Socialisatie kittens Autopsie of Sectie Eigen dekkater Eerste Nestje Giardiasis

Copyright © 1999-2024 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 31-01-2024