Fokker Informatie
Omhoog

 •  Aanmelding formulier voor nieuwe leden (januari 2021)
  Nieuwe leden worden geïntroduceerd door werkgroepleden door middel van het invullen en opsturen van dit formulier en zijn aankomend lid na de betaling. Het kalenderjaar is per 1 januari tot 31 december. Bij aanmelding na 1 juni maakt u € 15,00 over voor de resterende maanden.
  Opzegtermijn twee maanden voor het nieuwe jaar dus voor 1 november.
   
 •  Bijsluiter aankoop van een kat (LIGC informatiefolder)
  Sinds 1 juli 2014 is het verplicht dat verkopers van gezelschapsdieren schriftelijke informatie meegeven over het dier dat zij verkopen. Dat staat in het Besluit houders van dieren.
   

 •  WTSN Fokkerscode (Word document mei 2018)
  De WTSN aanvullingen behelzen onder andere bepalingen die de genetische gezondheid op lange(re) termijn van de Thai's in Nederland moeten waarborgen.
   

 •  WTSN Rechten & Plichten (Word document januari 2014)
  De werkgroep draagt de naam: Werkgroep Traditionele Siamezen Nederland, bij verkorting genaamd WTSN.
   
 •  Folder Werkgroep Traditionele Siamezen (jan 2022)
  Om af te drukken en mee te geven aan kitten kopers of aan de bezoekers op een show.
  Wilt u op de voorkant uw eigen foto stuur dan even een mailtje met foto naar
  ineke.blokker@traditionelesiamezen.nl

   
 •  Dek-overeenkost voor katereigenaar (jan 2021)
  Als een poes ter dekking gaat kan deze overeenkomst van pas zijn voor de dekkater eigenaar.
  Blauw gemarkeerde gedeelten dient gebruiker zelf aan te passen.
  Dekadviesprijs is 600,00 euro voor "niet leden" en "leden die nog geen jaar lid zijn" en 550,00 euro voor de overige WTSN leden
 •  Koop-overeenkomst van een Thai kitten met autopsie verplichting (Mei 2018)
  Een duidelijke koop overeenkomst bij de verkoop van een kitten.
  Blauw gemarkeerde gedeelten dient gebruiker zelf aan te passen. Kittenadviesprijs is voor de kittens geboren na 1 januari 2024 is
  € 850,00
  Dit bedrag is inclusief
  PRA-rdAc test (indien één van de ouders drager is) met 3x ontwormen, 2x enten en stamboom papieren én chipregistratie.

  Bij export naar een liefhebber of fokker in het buitenland is de adviesprijs € 1250,00 inclusief benodigde entingen (ook Rabies enting), eventueel een combi-gentest en drie weken langer verzorging. (borg van 50% na eerste enting en gentest uitslag geadviseerd)

  Informatie voor de fokkers met een nestje:

  PRA-rdAc DNA gentest
  Afspraak is dat poezen en katers voor de dekking PRA-rdAc getest zijn.
  Kittens van een PRA drager x een PRA vrije ouder kunnen getest worden op jonge leeftijd (3-4 weken oud).
  Pas na de uitslag kunnen kittens via de WTSN aangeboden worden.

   

 •  Folder autopsie Faculteit de Diergeneeskunde - Utrecht

Autopsie vergoeding

 •  De autopsie vergoeding geldt voor kittens en katten die gefokt zijn in de WTSN, dus geen kittens die aangekocht zijn in het buitenland of niet tot de WTSN behoren. Uitzondering hierop is als er op uitdrukkelijk advies vanuit de kerngroep een kitten aangekocht is door een lid. En als de betreffende kat al nazaten bij leden van de WTSN heeft zitten, en deze sectie daarom van belang maakt.
   

 •  Vergoeding kan aangevraagd worden bij een sterfgeval van een Thai ouder dan 3 maanden en jonger dan 10 jaar. Bij dekkaters is geen leeftijdlimiet omdat dit voor belang kan zijn voor de nakomelingen. Uitzonderingen zijn als er meerdere onbekende sterfgevallen zijn in een bepaalde bloedlijn.
   

 •  Vergoeding is gebruikelijk bij plotseling hartfalen, bij verdenking van FIP, bij verdenking van een erfelijk probleem (PKD, Amyloïdose, HCM) of als de doodsoorzaak onbekend is.
   

 •  De sectiekosten bij een jong overleden Thai kunnen worden vergoed tot een bedrag van € 300,00, mits dit gebeurt in een universiteit kliniek in Nederland of België, de vervoerskosten worden niet vergoed .
   

 •  Altijd in overleg met de kerngroep WTSN, die van te voren beoordeeld of de vergoeding van toepassing is.


Wat u moet doen om gebruik te maken van autopsie vergoeding bij een sterfgeval:

 • Lees de folder "Autopsie" rustig door en overleg met uw dierenarts over de autopsie mogelijkheid (de dierenarts heeft de aanvraagpapieren).
   
 • De eigenaar moet het sterfgeval melden bij zijn fokker, de fokker moet deze melding doorgeven bij de WTSN kerngroep en dit wordt direct besproken.
   
 • Zodra er toestemming is van de kerngroep voor gebruikmaking van de autopsie vergoeding kunt u de factuur en bankgegevens naar de WTSN penningmeester sturen.
   
 • De vergoeding wordt pas overgemaakt nadat het sectierapport is toegezonden is aan de WTSN kerngroep.

 

De informatie en documenten is naar keuze te gebruiken door WTSN leden

Omhoog Contact & Informatie De Thai Catteries & liefhebbers Kittens 2024 Thai katers Herplaatsing In het zonnetje Fokker Informatie Medische Informatie Favorite Websites

Copyright © 1999-2024 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 31-01-2024