WTSN documenten
Omhoog

Bent u geļnteresseerd om de WTSN te steunen?

Nieuwe leden worden per e-mail aan de kerngroep voorgesteld. Als er binnen twee weken geen bezwaar aan getekend wordt, is de nieuwe aanmelding geaccepteerd en wordt het nieuwe lid met naam en woonplaats gepubliceerd in de eerstvolgende nieuwsbrief. Het erop volgende jaar kan een gewoon lid besluiten fokkerlid te worden en komt in aanmerking voor gereduceerd tarief dekkaters en voor de kittenbemiddeling via Cora.

Informatie over de koop van een WTSN kitten

Koop geen kat bij een dierenwinkel of via internet. Vaak zijn deze dieren afkomstig van onbetrouwbare adressen, onvoldoende gesocialiseerd en is de kans op ziekten groot. Zorg dat u vooraf goed geļnformeerd bent over de kosten na de aanschaf van uw kat, lees deze informatie goed door:

Het is het beste om het "Word" document eerst op te slaan op je eigen PC en het daarna te openen
(Laatste update: 08-04-2024)

 •  Bijsluiter aankoop van een kat (informatiefolder)
  Sinds 1 juli 2014 is het verplicht dat verkopers van gezelschapsdieren schriftelijke informatie meegeven over het dier dat zij verkopen. Dat staat in het Besluit houders van dieren.
   

 • Aanmelding formulier voor nieuwe leden (januari 2024)
  Nieuwe leden worden geļntroduceerd door werkgroepleden door middel van het invullen en opsturen van dit formulier en zijn aankomend lid na de betaling van €25,00. Het kalenderjaar is per 1 januari tot 31 december. Bij aanmelding na 1 juni maakt u € 15,00 over voor de resterende maanden.
  Opzegtermijn twee maanden voor het nieuwe jaar dus voor 1 november.
   

 • WTSN Fokkerscode (Word document januari 2021)
  De WTSN aanvullingen behelzen onder andere bepalingen die de genetische gezondheid op lange(re) termijn van de Thai's in Nederland moeten waarborgen.

De informatie en documenten is naar keuze te gebruiken door WTSN leden

Omhoog WTSN documenten Rechten & Plichten WTSN fokkerscode

Copyright © 1999-2024 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 31-01-2024