Overzichten
Omhoog Amigo von Penski Arman & Ravian DeeJee de Cascabel Felix Pagode des Thais Ferry von Sievershof Playboy von Penski Tobias Armando Weltstar von Penski


Overzicht 2020

Een hoog aantal kittens in dit jaar, namelijk 181 kittens in 44 nestjes. Er waren ook dit jaar kittens die net voor, tijdens of na de bevalling overleden zijn. De bevalling is altijd een spannend moment, vooral als het voor de moeder een eerste nestje is. dus helaas voor 17 kittens was dit niet goed afgelopen. Dus 164 gezonde kittens hebben het nest verlaten na ruim drie maanden (of zijn gebleven).

Er is nog steeds een lange wachtlijst van mensen die graag een Thai (traditionele Siamees) willen aanschaffen. De Corona tijd speelt wel mee, mensen zijn veel thuis en willen graag een gezellig en mooi huisdier om hen heen. Marktplaats en de broodfokkers die je daar veel op ziet, spelen hier graag op in voor hun zogenaamde "raszuivere" dieren, die ergens op lijken.

En dan nog eens voor absurd hoge prijzen of je kunt er nog bovenop gaan bieden. Zonder voldoende entingen, zonder DNA testen, zonder papieren en vaak veel te jong bij de moeder vandaan. Dan kan de moeder gelijk weer naar een kater of door haar eigen zoon gedekt worden ..........

Mensen, denk toch na!

Overzicht 2019

In 2019 zijn er in de WTSN 39 nestjes geboren met in totaal 177 kittens. Achttien kittens zijn niet levensvatbaar geboren of zijn in de eerste levensdagen overleden. Gemiddeld zijn er ruim 4,54 kittens per nest geboren en dat is weer een verhoging ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn in 2019 16 verschillende katers ingezet. Meer dan voorgaande jaren.

Maar toch blijft het aantal katers die voor de poezen worden ingezet een punt van bezorgdheid voor de kerngroep. Ook is de planning van een nestje niet altijd goed in overleg, dit jaar was in de zomer een record aantal kittens beschikbaar, terwijl iedereen vakantieplannen heeft en dus pas na de zomerperiode weer aan nieuwe huisgenootjes gaar denken. Maar alles is weer goed gekomen en met wat extra inspanning zijn alle aangeboden kittens toch voor de 15 weken naar hun nieuwe baasjes verhuisd.

Overzicht 2018

Dit jaar zijn er 23 nestjes geboren, twee nestjes zijn helaas met onbekende oorzaak overleden. Daardoor is het sterfte percentage iets hoger dan vorige jaren. Er zijn in totaal 102 kittens geboren, 12 kittens zijn geen drie maanden oud geworden. Maar de gemiddelde nestgrootte was wel hoger dan voorgaande jaren, namelijk ruim 4,4 kittens per nestje.

Er zijn 9 verschillende katers gebruikt voor de 23 nestjes. Alle kittens zijn tijdig verhuisd en er zijn veel mensen die met spanning wachten tot er een kitten voor hun kan worden gereserveerd. Want er is een wachtlijst die nog steeds behoorlijk lang is.

En voor wie het leuk vind om te weten of er nu meer poesje of meer katertjes geboren worden? Sinds we de gegevens bijhouden, nu bijna 20 jaar. Er zijn 541 nestjes geregistreerd, 1963 kittens zijn er na drie maanden verhuisd of gehouden. Dat waren 960 poesjes en 1003 katertjes. Iets meer katertjes dus, maar het verschil is echt niet groot. Het nestgemiddelde in al die jaren is nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 3,97 kitten per nestje.

Overzicht 2017

In totaal 40 nestjes met 169 kittens. Gemiddeld aantal kittens per nest is 4,15.

14 kittens zijn overleden vlak voor, tijdens of na de bevalling. Er waren 4 kittens met geboorte afwijkingen en niet levensvatbaar, de andere 10 zijn overleden door complicaties tijdens de geboorte. Er is 1 kitten overleden na zes weken.

Er zijn 16 verschillende katers gebruikt en de combinaties waren allemaal volgens de fokkers code van de WTSN.

Alle WTSN kittens zijn binnen drie maanden van een lief baasje voorzien met of zonder hulp van de kitten advisering van Gertrude.

De nestgrootte was: 3 nesten met 1 kitten, 2 nesten met 2 kittens, 6 nesten met 3 kittens, 9 nesten met 4 kittens 14 nesten met 5 kittens, 2 nest met 6 kittens, 1 nest met 7 kittens en 1 nest met 9 kittens.

Overzicht 2016

In totaal 29 nestjes met 114 kittens geboren in 2016, helaas 11 kittens overleden vlak voor, tijdens of na de bevalling. Er zijn 10 verschillende katers gebruikt en de combinaties waren allemaal volgens de fokkers code van de WTSN. Alle kittens zijn binnen drie maanden van een lief baasje voorzien en er is een wachtlijst voor komende nestjes in 2017.

De nestgrootte was: 2 nesten met 1 kitten, 2 nesten met 2 kittens, 3 nesten met 3 kittens, 14 nesten met 4 kittens 6 nesten met 5 kittens, 1 nest met 6 kittens en 1 nest met 7 kittens

Kittens WTSN in 2015

In 2015 zijn er 30 nestjes geboren bij de werkgroepleden, met een totaal van 128 kittens. Dat is een gemiddelde 4,3 kittens per nest. De nestjes bestonden uit: 2 x 7 kittens, 1 x 6 kittens, 10 x 5 kittens, 11 x 4 kittens, 2 x 3 kittens, 3 x 2 kittens, 2 x 1 kitten

Alle combinaties van kater en poes zijn nauwelijks verwante bloedlijnen geweest. Kittensterfte (voor/tijdens/na de geboorte) was 6% (8 kittens). Daarna zijn alle 120 kittens gezond opgegroeid.

In 2015 zijn we in contact gekomen met een bekende geneticus die voor de Thai gaat uitzoeken wat de beste mogelijkheden zijn om de genenpool bij het ras zo groot mogelijk te maken en mede op zijn manier het ras gezond te houden. De enorme database en vele beschikbare gegevens van de ontwikkeling van de Thai,  die sinds de oprichting van de WTSN is bewaard, is hierin van grote waarde.

In 2015 waren er 2 Thai's die herplaatst zijn, er is wel vraag naar een wat oudere herplaatser, maar het aanbod is beperkt.

Kittens WTSN in 2014

Ook in 2014 waren er 26 nestjes geboren, helaas is het met 2 nestjes niet goed gegaan, de moeder had geen melk en de kittens waren niet sterk genoeg om met het flesje gevoed te worden. Heel erg verdrietig om mee te maken en de vraag is waarom dit kan gebeuren, ook bij poezen die eerder gezonde nestjes hebben gekregen. Een oorzaak was niet te vinden, maar er is een verdenking dat er een verband is met "indoor" of "light" voeding in de zwangerschap. Zou dit een tekort aan voedingstoffen hebben veroorzaakt? Het advies is daarom dat zwangere poezen op "gewoon" voer of eventueel "kittenbrokken" krijgen en zorg voor voldoende taurine in het voer (zit in goede voeding en "kattengras").

In de 24 nestjes zijn 103 kittens geboren, dat is een gemiddelde  van 4,29 kitten per nestje. Er waren in deze nestje 4 kittens niet levensvatbaar geboren. Het grootste nest bestond uit 9 gezonde kittens en het kleinste nest was er met 1 kitten, die helaas 2 broertjes had die niet levend ter wereld kwamen.

Er zijn maar liefst 13 dekkaters dit jaar gebruikt voor deze nestjes, kater die uit verschillende bloedlijnen komen en voor onverwante combinaties hebben gezorgd voor hun nazaten.

Kittens WTSN in 2013

In 2013 zijn er 26 nestjes geboren met een totaal van 109 kittens. Nestgemiddelde van 4,19 kittens per nestje, dit kwam door een aantal nestjes met 1 kitten. Het meest voorkomend zijn nestjes met vier kittens. Dit jaar ook een uitzonderlijk groot nest van 11 kittens, waarvan er (helaas) 1 kitten in de verdrukking is gekomen en overleden. De andere 10 lopen vrolijk rond bij hun nieuwe baasjes en zijn mooie stevige Thai's geworden.

Nestgrootte; 4x 1 kitten, 3x 3 kittens, 13x 4 kittens, 3x 5 kittens, 2x 6 kittens, en 1x 11 kittens.

Er waren 11 dekkaters uit verschillende bloedlijnen.

Kittens WTSN in 2012

In 2012 zijn er 27 nestjes geboren met een totaal van 117 kittens. Nestgemiddelde van 4,33 kittens per nestje. Nestgrootte; 3x 2 kittens, 5x 3 kittens, 9x 4 kittens, 5x 5 kittens, 1x 6 kittens, 3x 7 kittens en 1x 8 kittens.

Er waren 12 dekkaters uit verschillende bloedlijnen.

 


Kittens WTSN in 2011

In 2011 zijn er 29 nestjes geboren met een totaal aantal van 108 kittens. Nestgemiddelde ligt op 3,76 kittens per nestje iets lager dan voorgaande jaar. Nestgrootte; 1x 1 kitten, 5x 2 kittens, 5x 3 kittens, 10x 4 kittens, 7x 5 kittens en 1x 7 kittens.

Er waren 9 dekkaters uit verschillende bloedlijnen.

Kittens WTSN in 2010

In 2010 zijn er 31 nestjes geboren met een totaal 129 kittens. Er waren elf verschillende dekkaters. Het nestgemiddelde ligt hierbij op 4,2 kitten per nestje. Uit 11 verschillende dekkaters. Een overzicht van de nestgrootte; 1x 10 kittens, 6x 6 kittens, 4x 5 kittens, 9x 4 kittens, 7x 3 kittens, 2x 2 kittens en 2x 1 kitten.

Foto: Edwin de Jogh

Kittens WTSN in 2009

In 2009 zijn er 41 nestjes geboren, met in totaal 161 kittens. Het nestgemiddelde 3,92 kitten per nestje van 14 katers uit verschillende bloedlijnen. Een overzicht van de nestgrootte; 1x zeven kittens, 8x zes kittens, 6x vijf kittens, 11x 4 kittens, 5x 3 kittens, 7x 2 kittens, 3x 1 kitten

Kittens WTSN in 2008

In 2008 zijn er in onze werkgroep 158 kittens geboren in 39 nestjes, een gemiddelde van 4,05 kitten per nest van 12 dekkaters


 

Omhoog Kittens 2021 Overzichten

Copyright 1999-2021 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 17-08-2021