Entschema Katten
Omhoog

Entschema bij de kat

De discussie rond het enten op 9, 10, 11 of 12 weken de eerste keer, heeft te maken met de antilichamen status van het lichaam van het kitten. De antilichamen welteverstaan, die het kitten meekrijgt van mamma: de zogenaamde maternale antilichamen. Als je te vroeg ent, zou het kitten in de aanval kunnen gaan tegen het entvirus met de maternale antilichamen en zou een te vroege enting derhalve niets aan immuunstatus opleveren. Lang niet ieder kitten heeft dezelfde maternale antilichamen hoeveelheid in het bloed, er is zelfs verschil per kitten uit n nest aangetoond. Als je pas op 11-12 weken ent, kan er een situatie ontstaan dat je kittens krijgt die in een tijdelijk gat vallen tussen genoeg maternale immuniteit en geen immuniteit tot er gent wordt.

Je kunt geen eenduidig antwoord geven op de vraag of het verkeerd is om op 9 en 12 weken te enten en of een derde enting dan eventueel aan te raden is. Het is ook zeker niet juist om apert het enten vr 11 weken af te wijzen. Geen enkele cattery is hetzelfde. De nieuwste inzichten wijzen in ieder geval in de richting van een alternerend entschema, dat wil zeggen: het ene jaar katte/niesziekte en het jaar daarna alleen niesziekte, het jaar daarna weer katte/niesziekte, enzovoorts. Vanuit Amerika komt dit deze kant op en ook in Nederland, onder aanvoering van Herman Egberink, de bekende viroloog werkzaam in Utrecht, wordt hier veel onderzoek naar gedaan.

Het wordt dus nog steeds als veilig en juist gezien, om op 9 en 12 weken te enten. Maar je moet alert blijven, iedere individuele cattery is anders en een standaard entschema is goed, maar staat in principe bij elke cattery ter discussie. De discussie is nog lang niet afgesloten en zal dat ook nog lang niet zijn; dit ook met name wat betreft het alternerende schema. Op termijn hoeven we misschien maar 1x per 2 jaar te enten tegen niesziekte. In probleem catteries kan het van wezenlijk belang zijn om een schema op maat te maken en dan kan een enting op 16 weken als extra enting nog overwogen worden, en zelfs een enting eerder dan 9 weken, bijvoorbeeld op 6 weken al.

Een en ander zou je zelfs kunnen begeleiden door antilichamen titers bij kittens te bepalen vanaf enkele weken leeftijd, om op die wijze problemen gefundeerd op te kunnen lossen. Je kunt je voorstellen, dat dit geen werkbare situatie is voor alle katten die voor een enting komen, maar wel iets om bij probleemgroepen te overwegen. Bij probleem catteries kan het ook van belang zijn om op 4 weken leeftijd de kittens al te enten tegen bordetella. Deze enting is recentelijk door Intervet op de markt gebracht en gaat een belangrijke bijdrage leveren in de strijd tegen niesziekte. Ik roep al bijna 10 jaar, dat dat volgens mij de grote boosdoener is als het om recidiverende niesziekte perikelen in catteries gaat, gelukkig is er nu een vaccin voorhanden; tot voor kort konden we alleen maar naar antibiotica grijpen.

Ook wordt er op het moment heel veel energie gestoken in het verbeteren van de calici component in het niesziekte vaccin. De gedachten gaan uit naar nieuwe mutanten van het virus, die op het moment samen met bordetella voor de kittensterfte in sommige nesten zorgen (met pneumonie bij de kittens).

Kortom: een gebied dat volop in beweging is, waar vele inzichten en ideen langzaam bij elkaar komen en dat nog verre van perfect is. Mogelijk zal de perfectie ook nooit bereikt worden, zeker ook omdat virussen de vervelende gewoonte hebben te muteren, zodat je nooit een 100% veilig vaccin kunt maken; een beetje als griep bij de mens.

Boodschap in ieder geval: het afwijzen van enten op 9 en 12 weken leeftijd, en het uitsluitend willen enten vanaf 11-12 weken is niet genoeg wetenschappelijk onderbouwd om het koste wat koste vast te houden.
De theorie erachter is duidelijk (zie hierboven).

Dierenkliniek Zuiderkaag
Paula Hendriks en team
De Boog 74, 1741 MT Schagen
Tel. 0224 218997
http://www.dkzuiderkaag.nl/

Omhoog Entschema Katten FIP Inteeltberekening Kattengedrag Socialisatie kittens Autopsie of Sectie Eigen dekkater Eerste Nestje Giardiasis

Copyright 1999-2019 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 11-09-2019