Contact & Informatie
Omhoog WTSN documenten Rechten & Plichten WTSN fokkerscode

Informatie over de activiteiten van de werkgroep

Kitten informatie/herplaatsing volwassen Thai’s

 • Gertrude van der Zee, mobiel: 06 39677186
  (DINSDAG, WOENSDAG en VRIJDAG van 13.00 tot 19.00 uur) of e-mail: wtsnkittens@gmail.com
  Als er kittens worden aangemeld bij Gertrude, worden de kosten berekend over de grootte van het nestje. Onafhankelijk hoeveel kittens er opgegeven worden, wordt er 10 euro per kitten in het nestje gevraagd. Dus bijvoorbeeld een nestje van 2 kittens  20 euro, een nest van 7 kittens 70 euro.
  Vooraf
  overmaken:
    NL72 INGB 0004 6148 57 t.n.v. F.Pekelaer - inz. WTSN.
  Herplaatsing  € 10,00 (€ 15,00 voor een stelletje) vooraf overgemaakt, vergoedingsprijs van herplaatser is van te voren bekend.

Penningmeester

 • Freda Pekelaer, e-mail: info@traditionelesiamezen.nl
  WTSN bijdrage “aankomend lid”, “liefhebber lid” of “fokker lid” is € 20,00 per kalender jaar
  Aanmeldingsformulier kunt u vinden op pagina: documenten
  Overmaken bijdrage:  NL72 INGB 0004 6148 57 t.n.v. F.Pekelaer - inz. WTSN, te Hoofddorp

Redactie WTSN nieuwsbrief

Adviserende kerngroepleden

Ook een nestje fokken?

Bent u werkgroeplid en wilt u advies over de beste combinatie voor een te realiseren nestje kunt u informatie vragen aan:

Wij beschikken over een STAMBOOM programma met bijna 38.000 voorouders van Thai's en Siamezen.

Nieuwsbrief uitgaven 2017


-

 

Omhoog Contact & Informatie De Thai Catteries & liefhebbers Kitten Info WTSN Thai katers Herplaatsing In het zonnetje Fokker Informatie Medische Informatie Favorite Websites

Copyright © 1999-2019 [Cascabel productie] Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,
microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.
Laatst bijgewerkt 11-09-2019